Nazovite nas: 042/647-238

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se korisnicima osigurava:

  stanovanje u stambenoj jedinici
  uz stručnu i drugu pomoć i potporu u trajanju od 2,5 sata dnevno
  u osiguravanju osnovnih životnih potreba
  te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba.

Cilj je:

  uspostavljanje i održavanje njihovih socijalnih uloga,
  izjednačavanje njihovih mogućnosti,
  poboljšanje kvalitete života,
  poticanje aktivnog i samostalnog življenja
  te socijalno uključivanje, ovisno o potrebama korisnika.

Osnovni postulat rada je individualni pristup svakom korisniku temeljen na njihovim sposobnostima, znanjima i vještinama, a pružanje podrške odnosi se samo na pojedina područja, ovisno o pojedinačnim potrebama i interesima svake osobe.

Pogledajte galeriju slika