Kontaktirajte nas: 042/647-238

O Udruzi Ježeva Kućica

Udruga za podršku osoba sa mentalnim oštećenjem

Udruga Ježeva kućica osnovana je 2013. godine i pruža uslugu organiziranog stanovanja uz podršku u 2 stambene jedinice s ukupno 4 stana.

Udruga je osnovana sa ciljem da osobama oboljelim od psihičke bolesti omogući ostvarenje prava na život u zajednici uvažajući njihove potencijale i mogućnosti te potičući razvijanje vlastitih sposobnosti u svakodnevnom življenju.

Osnovni postulat rada je individualni pristup svakom korisniku temeljen na njihovim sposobnostima, znanjima i vještinama, a pružanje podrške odnosi se samo na pojedina područja, ovisno o pojedinačnim potrebama i interesima svake osobe.

Težnja nam je da osobe oboljele od psihičke bolesti maksimalno iskoriste i razviju svoje potencijale i mogućnosti, te da postignu što veću kvalitetu i zadovoljstvo svojim životom.

Sa tim ciljem osobe u organiziranom stanovanju potiču se na samostalne dnevne aktivnosti (pripremu obroka, održavanje čistoće prostora, uređenje okoliša) te na korištenje sadržaja koji postoje u mjestu( kafić, trgovina, crkva, lokalne Udruge) kao i odlaske u obližnji Jalžabet, Varaždinske Toplice, Varaždin na koncerte i druga kulturna i sportska događanja, također se maksimalno uvažava i pruža podrška u ostvarenju njihovih vlastitih ideja o tome kako žele provoditi svoje dane.

Nalazimo se u pitoresknom naselju Kelemen koji broji 550 stanovnika. Stambeni objekti Udruge nalaze se u neposrednoj blizini Obiteljskog doma Mraz koji već 13 godina pruža socijalnu uslugu stalnog smještaja za 20 osoba sa psihičkom bolesti.

Psihička bolest i/ili mentalno oštećenje

U svakodnevnoj komunikaciji najčešće korišteni pojmovi psihička bolest i osobe sa duševnim smetnjama primjenom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a sa ciljem terminološke nestigmatizacije, zamjenjuju se pojmom osoba sa invaliditetom – sa mentalnim oštećenjem. Naziv osoba sa psihičkom bolešću i osoba sa mentalnim oštećenjem odnosi se na istu osobu.

Konvencija o osobama s invaliditetom se odnosi na osobe “koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima”. Zakon o socijalnoj skrbi usvojio je pojmove preporučene Konvencijom i u svim propisima se koristi naziv osoba sa mentalnim oštećenjem. Međutim, u zdravstvenom rječniku i dalje se koriste termini psihijatrijska bolnicapsihijatrijski odjeli i psihička bolest.

S obzirom da različiti pojmovi zbunjuju i stručnjake koji se istim osobama bave u svojim disciplinama, i mi ovdje da bismo bili svima razumljivi koristimo dva najčešće naziva: osoba sa psihičkom bolešću = osoba sa mentalnim oštećenjem.

Mišljenja smo da nijedan od tih termina nije najsretniji i da mi možemo utjecati koristili bismo termin koji koriste u Sloveniji, a to je „osobe sa teškoćama u duševnom zdravlju„ odnosno na slovenskog osebe z motnjo v duševnem zdravju. Smatramo da je to bolje rješenje jer se time stavlja naglasak na zdravlje, a ne na bolest. Osim toga, koristi se pojam teškoće, a ne bolest ili oštećenje. Jer na teškoće se može djelovati, mijenjati pa i ukloniti ih, dok pojmovi bolest ili oštećenje uključuju konotaciju nepromjenjivosti. S aspekta nestigmatizacije smatramo da bi to bio sretniji odabir termina.

Pridružite nam se!

U nastavku pogledajte naše lijepo uređene objekte i pozivamo Vas da se uključite u našu Udrugu. Sve fotografije možete pogledati u galeriji slika, a za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte!

Dobro došli!