Kontaktirajte nas: 042/647-238

Obiteljski dom Mraz

za psihički bolesne odrasle osobe

Udruga za podršku osobama

sa mentalnim oštećenjem

Dom Mraz

Obiteljski dom za psihički bolesne odrasle osobe osnovan je 2006. godine i pruža uslugu smještaja za 20 psihički bolesnih osoba. Evo što nudimo:
  • Sigurna i poticajna okolina
  • Suživot sa članovima obitelji Mraz
  • Osim stručnog osoblja za korisnike se brine Melita Mraz dipl. soc. radnik i Nikola Mraz bacc. med. teh.
  • Individualni pristup svakom korisniku
  • Težimo tome da osobe oboljele od psihičke bolesti mogu maksimalno iskoristiti i razviti sve svoje potencijale i mogućnosti
Naš rad se temelji na sposobnostima korisnika, njihovom znanju i vještinama, maksimalno uvažavajući njihove specifične potrebe, mogućnosti i želje.

Smještaj psihički bolesnih osoba u obiteljskom domu

Usluga smještaja u obiteljskom domu za odrasle osobe pruža se osobi s teškoćama mentalnog zdravlja kojoj nije potrebno bolničko liječenje, ali joj je potrebna njega i skrb druge osobe u zadovoljavanju životnih potreba.

Smještaj je socijalna usluga u sklopu koje se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihosocijalna rehabilitacija, radna terapija, radne aktivnosti te aktivno provođenje vremena ovisno o utvrđenim potrebama i željama korisnika.

Individualni pristup korisniku

Postizanje veće kvalitete svakodnevnog življenja

Stručna, sigurna i poticajna okolina

Udruga Ježeva kućica

Udruga Ježeva kućica osnovana je 2013. godine i pruža uslugu organiziranog stanovanja uz podršku u 4 stambene jedinice.
  • Poticanje i razvijanje vlastitih sposobnosti u svakodnevnom življenju
  • Individualni pristup svakom korisniku
  • Postizanje što veće kvalitete i zadovoljstva korisnikovog života
  • Poticanje na samostalne dnevne aktivnosti
  • Ostvarenje korisnikovih vlastitih ideja
Stambeni objekti Udruge nalaze se u neposrednoj blizini Obiteljskog doma Mraz koji već 13 godina pruža socijalnu uslugu stalnog smještaja za 20 psihički bolesnih osoba.

Organizirano stanovanje za psihički bolesne odrasle osobe

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba u stanu, tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. U svakoj zajednici organiziranog stanovanja pruža se razina i vrste potrebne podrške koja odgovara individualnim potrebama svakog korisnika.

Poticanje i razvijanje korisnikovih sposobnosti

Postizanje veće kvalitete svakodnevnog življenja

Samostalne dnevne aktivnosti

Karta lokacije