Nazovite nas: 042/647-238

Dom Mraz

 

Dom Mraz d.o.o. za pružanje socijalnih usluga nalazi se u Kelemenu, općina Jalžabet u Varaždinskoj županiji. Osnovan je 2006. godine te od tada pruža uslugu smještaja za psihički bolesne odrasle osobe, a od 2013. godine i uslugu organiziranog stanovanja za psihički bolesne odrasle osobe uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku.

Ovisno o specifičnim potrebama korisnika, osiguravamo socijalne usluge:

  Smještaj 
•  Organizirano stanovanje 

Smještaj

Usluga smještaja u domu pruža se osobi s teškoćama mentalnog zdravlja kojoj nije potrebno bolničko liječenje, ali joj je potrebna njega i skrb druge osobe u zadovoljavanju životnih potreba.
 • Stanovanje i prehrana
 • Njega i briga o zdravlju
 • Socijalni rad, psihosocijalna rehabilitacija
 • Radna terapija, radne aktivnosti
 • Aktivno provođenje vremena ovisno o utvrđenim potrebama i željama korisnika

Individualni pristup korisniku

Pomoć i podrška u svim aktivnostima

Stručna, sigurna i poticajna okolina

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se korisnicima osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stručnu i drugu pomoć i potporu u trajanju od 2,5 sata dnevno u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba. Osnovni postulat rada je individualni pristup svakom korisniku temeljen na njihovim sposobnostima, znanjima i vještinama, a pružanje podrške odnosi se samo na pojedina područja, ovisno o pojedinačnim potrebama i interesima svake osobe. Cilj je:
 • uspostavljanje i održavanje njihovih socijalnih uloga,
 • izjednačavanje njihovih mogućnosti,
 • ppoboljšanje kvalitete života,
 • poticanje aktivnog i samostalnog življenja
 • te socijalno uključivanje, ovisno o potrebama korisnika.

Samostalne dnevne aktivnosti

Poticanje i razvijanje vlastitih mogućnosti

Pružanje podrške ovisno o potrebama

Redovito se organiziraju razne aktivnosti sa ciljem što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena. Tako se organiziraju kreativne radionice, proslave rođendana, obilježavanje blagdana i važnijih datuma, izleti i druge društvene aktivnosti.

U organiziranom stanovanju posebno se potiču:

 • Samostalne dnevne aktivnosti: priprema obroka, održavanje čistoće prostora, uređenje okoliša i dr.
 • Korištenje sadržaja koji postoje u mjestu: kafić, trgovina, crkva, lokalne udruge.
 • Odlasci u obližnji Jalžabet, Varaždinske Toplice, Varaždin, na koncerte i druga kulturna i sportska događanja.

U provođenju svih aktivnosti maksimalno se uvažavaju mogućnosti korisnika i pruža im se podrška u realizaciji.

 

Karta lokacije